palvelut.jpg

Asiantuntijapalvelut

Meiltä ICT-asiantuntijat toimeksiantajayrityksille työhön.

Tarvittaessa työntekijämme työskentelevät toimeksiantajayrityksen työnjohdon alaisuudessa ja valvonnassa. Työskentely voi tapahtua työn vastaanottajan saiteilla. Meillä on pitkäaikainen kokemus tällaisista asiantuntijatoimeksiannoista. Toimimme aina luottamuksen säilyttäen.

Vakinaisen henkilöstömme lisäksi meillä on myös laaja osaajarekisteri ICT-alan osaajista, minkä avulla voimme nopeasti löytää juuri kulloisiinkin asiakastarpeisiin sopivat henkilöt. Löydämme tekijöitä toimeksiantoihin hiljaisilla hauilla, suorahauilla, ja julkisilla ilmoitushauilla. Olemme erikoistuneet pelkästään ICT-toimialan osaajien hakemiseen. Meidän suorittamamme headhunting on tehokas keino pätevien ihmisten löytämiseen nopeasti. Tarvittaessa myös täydennyskoulutamme henkilöitä juuri tarvittaviin osaamisalueisiin ja teknologisiin ratkaisuihin.¨

Mikäli rekisteristämme ei suoraan löydy sopivaa osaajaa, ICT-headhunting etenee kanssamme seuraavasti:

  1. Tavoitteiden läpikäynti yhdessä asiakkaan kanssa,
  2. Haettavan osaajan ominaisuuksien ja taustatietojen määrittely,
  3. Potentiaalisten osaajien kontaktointi. Tyypillisesti hyödynnämme osaajarekisteriämme ja suorahakua,
  4. Hakemusten vastaanottaminen, käsittely ja esivalinta,
  5. Haastattelut, arvioinnit, työnäytteet, soveltuvuuden varmistaminen,
  6. Esittely toimeksiantajalle, valinta.
  7. Loppuhaastattelut, referenssien tarkistaminen, valinta,
  8. Mahdolliset yhdessä sovitut täydennyskoulutustoimet,
  9. Asiakastyytyväisyyden varmistaminen.